Dokumenty płacowe

Funkcjonalność

Opcja umożliwia rejestrację/modyfikację dokumentów płacowych na liście płac oraz rejestrację/modyfikację zawartości samych dokumentów płacowych.

Filtrowanie danych

Pola formularza

Dane zawarte na formularzu podzielone są na panele.

Wybór listy płac

Dokumenty płacowe

Pozycje dokumentu

Przyciski formularza

Zobacz także:

Modyfikacja dokumentu płacowego

Podstawy rozliczeń