Tworzenie dokumentów RW

Funkcjonalność

Formularz ten służy do tworzenia dokumentów RW na niezaplanowane w strukturze technologicznej materiały lub ilości dodatkowe zaplanowanych materiałów, których wydanie spowodowane jest otrzymaniem negatywnego wyniku badania kontroli jakości na etapie procesu produkcyjnego i koniecznością modyfikacji struktury wyrobu przed wznowieniem standardowego procesu produkcyjnego.

Panel „Otwarte zlecenia produkcyjne (z dokumentami RW)”

Pola formularza

Przyciski formularza

Panel „Dokumenty”

W panelu prezentowane są nagłówki utworzonych dokumentów RW

Pola formularza

Panel „Pozycje dokumentu”

W panelu prezentowane są szczegółowo pozycje utworzonych dokumentów RW

Pola formularza

Przyciski formularza

Zobacz także

Index

Zatwierdzanie_dokumentów_RW