Rodzaje dokumentów towarzyszących

Funkcjonalność

Słownik zawiera listę rodzajów dokumentów towarzyszących.

Pola formularza

Zobacz także:

Dokumenty towarzyszące

Wprowadzanie i modyfikacja dokumentu towarzyszącego

Informacje o stanie magazynowym dla wybranego składu podatkowego

Kartoteka zabezpieczeń akcyzowych

Konfigurowanie składów podatkowych